Fitbox

  Otvorené:
  Po-Pia:   8:00 - 12:00
              14:00 - 21:00
  So-Ne:  15:00 - 21:00

Nastal čas...byť lepší!


FITBOX ponúka :

· Posilňovňa

Gym

· CrossFit zóna

· Fit Jóga

· Workout veža

· Profesionálni tréneri

· HIIT tréningy

· Kardio zóna
   /bežecký pás, walking trenažér, veslovací trenažér, stacionárne bicykle /

· Kangoo jumps

· GUN-eX® training systém

· Kettlebells

· FIT lopty

· Boxovací mech

· Sauna

· Kaviareň s ponukou talianskej kávy, čajov, nealko nápojov, proteínové a iontové nápoje

FITBOX – Váš partner pri aktívnom životnom štýle !

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov


1. Klient je povinný používať čistú a vhodnú športovú obuv a oblečenie.

2. Klient je povinný používať uterák.

3. Klient je povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.

4. Klient je povinný dodržiavať čistotu a hygienu v celom FITBOXe.

5. Klient je povinný po ukončení cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené, (nevynášať náradie z Prevádzky).

6. Klient je povinný po ukončení cvičenia použiť dezinfekčný prípravok – aeróbne stroje.

7. Klient je povinný šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory Prevádzky.

8. Klient je povinný v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných zamestnancov FITBOXu , prípadne priamo lektora.

9. Klient je povinný neodkladne informovať zamestnanca v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov.

10.Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin, vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

11.Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním týchto Špecifických pravidiel, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.


Zodpovednosť

Klienti využívajú Prevádzkovú časť Fitness&Cardio&Posilňovňa na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi (klient cvičí na vlastnú zodpovednosť).


1.1.1 Zákaz vstupu do Prevádzky FITBOX platí pre:
a) osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok
b) osoby so zvieratami
c) osoby, trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov.
d) osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné, alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér)
e) osoby špinavé, v znečistenom oblečení.

1.1.2 Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do posilňovne FITBOXu zakázaný.
Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú osoby mladšie ako 15 rokov pohybovať po posilňovni, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

1.1.3 Deti vo veku od 15 do 18 rokov vrátane
deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov (musia sa preukázať občianskym preukazom) majú vstup povolený len s osobou staršou ako 18 rokov.

2.1 V Prevádzke Fitness&Cardio&Posilňovňa je zakázané:
a) fajčenie
b) vnášanie a používanie vlastných pohárov a sklenených predmetov (vrátane fliaš)
c) fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby – manažér Prevádzky)
d) konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy
e) svojim správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov a nenarúšať priebeh cvičenia
f) nezasahovať do technického vybavenia (ozvučenie, osvetlenie)

Fotogaléria

Virtuálna prehliadka

Cenník

 • Služba
 • Posilňovňa
 • Študenti
 • 10 vstupov posilňovňa
 • 10 vstupov posilňovňa študenti
 • Mesačná karta posilňovňa
 • KANGOO Jumps, Kruhový tréning
 • 10 vstupov KANGOO Jumps, Kruhový tréning
 • Kruhový tréning 1 hod
 • Sauna 2 hod
 • Plachta
 • Cena
 • 2,60 €
 • 2,30 €
 • 22,00 €
 • 20,00 €
 • 33,00 €
 • 4,00 €
 • 36,00 €
 • 4,00 €
 • 4,00 €
 • 1,50 €

Kontakt


Zväčšiť mapu
KDE SME ?

v Skalici
na Čulenovej ulici 2175/1 - vedľa Ozety

Tel: 034 / 660 12 26
E-Mail: info@fitbox.sk

NAPÍŠTE NÁM